Aktualności

 
 
UWAGA!
 
Uprzejmie informuję, że w piątek 21 czerwca 2019 roku
kancelaria notarialna będzie nieczynna!
 
Zapraszam w poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku,
w godzinach urzędowania,
to jest od od 900 do 1600.

 

 

 

 

Do dokonania czynności notarialnych niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, to jest dowodu osobistego, paszportu bądź karty pobytu oraz znajomość własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

W trosce o Państwa czas sugeruję kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania celem złożenia dokumentów, a następnie umówienia się na termin dokonania czynności notarialnej.

 

Informuję, że na mocy uchwały Krajowej Rady Notarialnej z dnia 06 lutego 2009 roku   z dniem 01 marca 2009 roku został uruchomiony Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, co oznaczało że od tej daty notariusze mogą sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia - równe mocy prawnej prawomocnym postanowieniom    o stwierdzeniu nabycia spadku - i rejestrować je w powyższym rejestrze.

Od dnia 08 września 2016 roku Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, 

w związku z roszerzeniem jego zasobu również o sądowe stwierdzenia nabycia spadku i europejskie poświadczenia spadkowe, zmienił nazwę na Rejestr Spadkowy.

 

Szczegółowe informacje - w tym w zakresie dokumentów - znajdują się na stronie:  www.krn.org.pl