Aktualności

 
 


 

Do dokonania czynności notarialnych niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, to jest dowodu osobistego, paszportu bądź karty pobytu oraz znajomość własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

W trosce o Państwa czas sugeruję kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania celem złożenia dokumentów, a następnie umówienia się na termin dokonania czynności notarialnej.

 

Informuję, że na mocy uchwały Krajowej Rady Notarialnej z dnia 06 lutego 2009 roku   z dniem 01 marca 2009 roku został uruchomiony Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, co oznaczało że od tej daty notariusze mogą sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia - równe mocy prawnej prawomocnym postanowieniom    o stwierdzeniu nabycia spadku - i rejestrować je w powyższym rejestrze.

Od dnia 08 września 2016 roku Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, 

w związku z roszerzeniem jego zasobu również o sądowe stwierdzenia nabycia spadku i europejskie poświadczenia spadkowe, zmienił nazwę na Rejestr Spadkowy.

 

Szczegółowych informacji - w tym w zakresie dokumentów - udzieli sekretariat kancelarii.