• Logo
    Logo

Linki do stron

Linki do stron internetowych Izby Notarialnej w Gdańsku i Krajowej Rady Notarialnej:

Izba Notarialna w Gdańsku: www.gdin.pl


Krajowa Rada Notarialna: www.krn.org.pl


Na powyższych stronach można znaleźć aktualnie obowiązujące przepisy prawa, które stosuje notariusz, w tym między innymi rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Na stronie Krajowej Rady Notarialnej znajduje się również aktualna informacja
dla klientów odnośnie aktów poświadczenia dziedziczenia, pt.: REJESTR SPADKOWYPL.