• Katarzyna Grajewska-Bartosz
    Katarzyna Grajewska-Bartosz

O Mnie

Data powołania na notariusza: 18 września 1998 roku.

Data uzyskania uprawnień mediatora: 12 marca 2015 roku.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1993).


Przebieg pracy jako notariusz:

Od 25 października 1998 roku prowadzę własną kancelarię notarialną w okręgu Izby Notarialnej w Gdańsku, od początku pod tym samym adresem.

Pełnione funkcje w samorządzie zawodowym:

W latach 2003-2006 i 2009-2012 byłam członkiem Komisji Socjalnej przy Radzie Izby Notarialnej w Gdańsku.

 

W okresie od 17 marca 2012 roku do 16 marca 2016 roku byłam członkiem Komisji Regulaminowej, która przygotowała projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku, przyjętego w Toruniu uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy z dnia 16 marca 2013 roku. 

 

Na przełomie 2014 i 2015 roku uzyskałam uprawnienia mediatora i z dniem 12 marca 2015 roku, na podstawie Uchwały Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, zostałam wpisana na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.